MICHAELA KROČÁKOVÁ | CZ

www.michaela-photo.com

 

 

4. ročník přehlídky nekomerčního umění
28. 7. 2016 - 30. 9. 2016 | Cargo Gallery | Litoměřice
 
Fotografii se věnuje od svých 23 let, kdy se jejím prvním námětem stala jihočeská krajina, které se ve vlastní tvorbě věnuje dodnes. Jejím současným větším tématem je autoportrét. Své práce zhotovuje převážně na klasický černobílý film a zvětšuje ruční metodou.
   
 
bez názvu
(digitální tisk)

AMT16031

 

 

bez názvu
(digitální tisk)

AMT16032

 

bez názvu
(digitální tisk)

AMT16033

 

50% z ceny prací putuje centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. Děkujeme!